Hoppa till innehåll

Myndigheter

Innehåll på sidan

Teckenspråkigt skyddat boende

Tjänster

Myndigheter

Teckenspråkigt skyddat boende

NKJT har ett eget skyddat boende som erbjuder våldsutsatta kvinnor och medföljande barn trygghet och skydd i en teckenspråkig miljö.

Tjänster

NKJT erbjuder utbildningar till myndigheter om bemötande meddöva, dövblinda och hörselskadade barn, kvinnor och icke-binära.

Teckenspråkigt skyddat boende

Information om skyddsboendet

Den 1 december 2021 öppnades Sveriges allra första skyddade boende för döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor samt icke-binära. Boendet enda platsen i Sverige idag som erbjuder personal som är teckenspråkiga, har djupgående kunskaper om målgruppen, språk, kultur, identitet och hjälpmedel. Detta boende ansvaras av Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk som är en ideell, och icke vinstdrivande förening.

 

Boendet är ligger på en skyddad adress i Sverige och erbjuder placeringar för målgruppen från hela landet. Det finns även platser för kvinnors medföljande barn och eventuella husdjur efter överenskommelse. 

 

Boendet har ett kollektivt självhushåll i en hemlik och trygg miljö där återhämtning kan ske i lugn och ro. Varje kvinna har eget sovrum men delar övriga utrymmen med andra kvinnor och eventuella medföljande barn. Boendet har allt som ett hem behövs och det finns en möjlighet till förvaring av egna medtagna saker om det behövs.

 

Personalen är på plats alla vardagar på kontorstid och de boendena har alltid en möjlighet att ringa till vår jourtelefon (videosamtal + sms) vid behov.

 

All personal på boendet talar flytande teckenspråk och är utbildade inom det sociala området.

Utöver kontinuerlig kontakt och stöd på boendet erbjuder vår personal även praktiskt stöd i form av:

 • Fysiskt stöd vid polisförhör, rättegång, sjukhusbesök, möte med myndigheter
 • En form av barnomsorg när kvinnan behöver gå på möte
 • Framtidsplaner inkl. hjälp att söka arbete och bostad
 • Psykosociala stödsamtal
 • Samhällsinformation på teckenspråk, taktilt teckenspråk och internationella tecken
 • Ekonomisk genomgång

Vår filosofi är att kvinnan och barn ska gå stärkt ur sin vistelse på Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråks verksamhet. Vid skyddsboendet finns det tillgång till rehabilitering och även arbetsträning vid behov.

 

Vid frågor om placeringar kontakta: info@nationellkvinnojour.se

Praktisk information om skyddsboendet

Om boendet: Det är ett självhushåll med egen kök, vardagsrum, sovrum (1-2 st), eget badrum och balkong. Skola och förskola finns i området. Personal finns 5 dagar/veckan på dagtid. Vid behov kan personal vara behjälplig med barnvakt, detta planeras in i tid i verksamheten.

Dygntaxa

1500kr/kvinna per dygn500 kr/barn 0-17 år per dygn

Det ingår i placeringen:

 • Stödsamtal (stöd, motivation och krisbearbetning) på teckenspråk
 • Gruppaktiviteter med andra boende
 • Gruppsamtal
 • Kartläggning av hotbild
 • Föräldrasamtal
 • Barnsamtal
 • TFI eller andra utbildningar kan ordnas vid önskemål
 • Samhällsinformation
 • Ekonomisk genomgång
 • Hjälp med ifyllande av blanketter och kontakter med myndigheter
 • Grundläggande datorutbildning om det behövs
 • Allt praktiskt vid utflytt
 • Hjälp med fiktiv historia
 • Återgång till dövcommunity
 • Lotsning 6 månader efter utflytt (sms, mail och vid behov möten 1ggr/månad)

Tjänster

Föreläsning, workshop, panelsamtal

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper om målgruppen och dess utsatthet. Ni kan boka oss för föreläsningar, panelsamtal eller workshops.

I våra presentationer utgår vi från de erfarenheter som vi tagit del av genom kvinnojouren på teckenspråk och från den forskning som finns på området. Vi är vana vid att prata inför olika målgrupper såsom skolelever, socialtjänst, polis, vårdpersonal, universitetsstudenter, andra kvinnojourer, fritidsgårdar och allmänheten. Vi anpassar vårt deltagande efter målgruppen och efter eventuella önskemål från er sida. Vårt medverkande är möjlig med teckenspråkstolkar som arrangören står för. Vårt deltagande sker alltid på teckenspråk och om tolkar behövs så bekostas det av arrangören.

 

Vi genomför även digitala föreläsningar/utbildningar. Det kan vara både kortare presentationer till längre föreläsningar på 2 timmar.

Om ni vill boka går det bra att göra en bokningsförfrågan via formuläret här bredvid. Ju mer information vi får från er, desto lättare är det för oss att se om vi kan komma. Ange gärna konkreta förslag på tid och datum.

 

Vår organisation drivs ideellt så vårt deltagande beror på om vi har någon volontär som har möjlighet att delta. Vår främsta prioritet är att hjälpa de utsatta.

Vi erbjuder information om:

 • Teckenspråk (svenskt teckenspråk, internationella tecken och taktilt teckenspråk)
 • Dövkultur (levnadssätt, synsätt, erfarenheter, kunskaper och normer som tillsammans med teckenspråket blir grunden för dövkultur)
 • Våld i nära relationer kopplat till funktionsnedsättning och språk
 • Bemötande av våldsutsatta kvinnor i krissituationer och kvinnor som befinner sig i underläge.
 • Olika samtalsmetoder för målgruppen

Vi kan besöka era verksamheter och stötta genom stödsamtal, terapi, krissamtal m.m.

Vår kompetens är till nytta för er:

 • Socionomer
 • Kuratorer
 • Undersköterskor
 • Erfarenhet av arbete med kvinnojour
 • Traumahantering och återhämtning
 • Motiverande samtal (MI)
 • ART-samtal
 • NPF-diagnoskunskap
  20 års erfarenhet av arbete inom området funktionsnedsättning.

Kostnad för våra presentationer och föreläsningar

30 minuter + frågestund | 4000 kronor + moms

1 timme + frågestund | 8000 kronor + moms

2 timmar (inkl 1 paus) + frågestund | 12 000 kronor + moms

NKJTlogo med svartkonturadas

Önskar ni boka eller köpa en av våra tjänster är ni välkomna med förfrågan om offert i formuläret så kontaktar vi er inom kort.

Alternativt mejla oss: info@nationellkvinnojour.se