Hoppa till innehåll

Pressmeddelande den 8 mars 2021 – Internationella kvinnodagen.

Mäns våld mot döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor ska upphöra!

Mäns våld mot kvinnor är mer än våld i hemmet, även sexuella trakasserier, våldtäkter, sexköp och rån är en del av mäns våld mot kvinnor. Våldet är inte en konsekvens av covid-19 utan ett samhällsproblem som blir värre istället för att arbetas bort. Utifrån detta kan vi, Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, som stöttar döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt med att få ta makten över sina liv från våld och förtryck. Det som vi kan erbjuda och är unikt som ingen annan kvinnojour kan är att de får stöd och hjälp direkt på svenskt teckenspråk, taktilt teckenspråk, på internationellt teckenspråk samt skriven svenska från föreningen via digitala plattformar eller fysiska möten.

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk beviljades statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen i början av 2021. Statsbidragen ger föreningen en möjlighet att anställa två kuratorer på deltid med start från den 8 mars 2021 fram till 31 december 2021 samt en del av bidraget ska gå till att utveckla en digital plattform där alla stödsamtal kan utgå från. Föreningens förhoppning är att dessa två kuratorstjänster med sina uppdrag ska bedriva ett större arbete med att samla in information, statistik, kunskap och fakta. Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk ska bland annat utreda en möjlighet att starta upp ett skyddat boende på teckenspråk samt genomföra en kartläggning om kvinnornas kontakt med myndigheter som avläggs i en rapport slutet av 2021.

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråks ordförande Mia Modig säger följande:

“Det är otroligt glädjande att vi fått dessa statsbidrag som gör att vi kan bedriva ett mer fördjupat arbete för att kunna sammanfatta och beskriva problematiken tydligt för kommande åren. När vi kom igång med stödsamtal så blev det tydligt att hur tufft många har det när de utsätts för våld i alla olika former på grund av hörselnormer och språkförtrycket. Vi insåg väldigt snabbt att det finns mycket som behöver åtgärdas för att målgrupperna ska få en chans till upprättelse och läkning. Det är beklämmande att Sverige som anses vara en av mest världens jämställda land gäller inte det för våra kvinnor än.”

Kontakt
www.nkjt.se
Mia Modig, ordförande
Mobil: 0735092965 SMS
Mail: mariasofia@gmail.com eller info@ncjt.se

Film-2021-03-08-kl.-08.21-convert-video-online.com_-1Ladda ner film

NKJT-pressmeddelande-8-mars-2021Ladda ner PDF