Hoppa till innehåll

Om NKJT

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT är en ideell partipolitisk och religiöst obunden rikstäckande organisation som arbetar med våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och barn samt våld mot HBTQI-personer sedan 2019. Organisationen arbetar efter visionen “En värld fri från våld för alla kvinnor som talar svenskt teckenspråk” och vi strävar efter att våra demokratiska arbetsformer ska präglas av respekt för alla människors lika värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet.

Vår värdegrunder är:

• Allt vårt arbete utgår från om alla människors lika och okränkbara värde.

• Vi vilar på en demokratisk grund och arbetar för att alla döva, hörselskadade och dövblinda tjejer, kvinnor och icke binära personer

ska ha möjlighet att bli fria från våld.

• Vi utgår från ett intersektionellt perspektiv, vilket betyder att vi ser på makt och hur maktordningar samvarierar och förstärker varandra.

• Vi arbetar för kunskapsspridning om målgruppens särskilda utsatthet och strävar efter att ta bort omgivningens okunskap om områden som

samspelar med varandra – våld, funktionsnedsättning och språk.

• Vi arbetar för att bidra till utveckling i samhället och främjar till att stärka målgruppens egenmakt och värde.

• Vi arbetar med en tro om att en förändring är möjlig för våldsutsatta.

Organisationens värdegrund är kopplad till följande dokument som klargör värden med universella anspråk:

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Kvinnokonventionen

Barnkonventionen

Istanbulkonventionen

Agenda 2030 – Prioriterade områden:

– Mål 5 Jämställdhet

– Mål 10 Minskad Ojämlikhet

– Mål 16 Fredliga och inkluderande samhälle