Hoppa till innehåll

Vad är våld?

YouTube Poster

Våldet kan se ut på olika sätt och inte allt alltid syns. Vi beskriver sju våldshandlingar som finns i Brottsbalken, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service, och Hälso- och sjukvårdslagen.

Det kan till exempel handla om misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, sexuellt ofredande, förtal, skadegörelse och hemfridsbrott. Brottsliga handlingar som upprepas av någons integritet kan leda till brott som olaga för förföljelse eller grov fridskränkning eller kvinnofridskränkning.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara knuffar, sparkar, slag, strypgrepp, fasthållning eller slag med ett tillhygge. 

Passivt, fysiskt våld kan vara att en person utsätter någon annan för någon typ av våldshandling som ger fysiska konsekvenser, till exempel att man nekar någon sömn. 

Psykiskt våld

Verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning eller kontroll som successivt leder till psykisk nedbrytning av den som är utsatt. Psykiskt våld är också indirekta hot om självmord eller hot riktat mot annan närstående.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är att tvinga någon att utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om våldtäkt och även sexuella trakasserier (till exempel ofrivillig beröring). Att köpa sexuella tjänster är alltid olagligt, eftersom det handlar om att utnyttja en annan person. Det här gäller oavsett ersättningens storlek eller beskaffenhet.

Materiellt våld

Materiellt våld innebär att den som utövar våldet slår sönder saker som tillhör den utsatta, eller om hen förstör, eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Våld mot husdjur räknas också som materiellt våld.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan vara att en person kontrollerar hur partnern använder sina pengar eller att hen inte tillåter partnern att ha några egna pengar alls. Det kan också vara att personen tvingar partnern att ta lån, kontrollerar ekonomin och materiella tillgångar för att öka isoleringen, utsattheten och för att göra personen ekonomiskt beroende.

Försummelse

Försummelse kan vara att den som är utsatt inte får den hjälp hen behöver med mat, mediciner eller hygien. Mer konkret kan det handla om att inte få hjälp att komma upp ur sängen eller att få felaktig dosering av sin medicin.

Latent våld

Latent våld innebär att det finns en ständig rädsla eller oro för våld. Det kan vara ilska eller aggressivitet som visar sig i förövarens kroppshållning och kroppsuttryck, och som skapar rädsla och upplevs som hot eller påminner om tidigare erfarenheter av våld.

Digitalt våld

Digitalt våld är ett nytt begrepp som börjar spridas. Digitalt våld kan utövas över nätet, telefonen eller olika sociala plattformar. Det kan handla om någon som skickar hotfulla mail eller sms eller sprider rykten på sociala medier. Det kan vara att sprida privata bilder online, något som kallas för hämndporr eller stjäla någons konto i sociala medier.

Varningstecken

 • Uppvisar ett svartsjukligt beteende
 • Vill veta vem du talar med i telefonen
 • Tittar igenom dina sms
 • Blir irriterad på att du har en person i din vänlista på facebook av ett motsatt kön
 • Har ett humör som svänger tvärt
 • Försöker förändra dig som person
 • Blir sur när du ska träffa vänner
 • Kontrollerar dig
 • Tjatar till sig sexuella handlingar
 • Tvingar dig till sexuella handlingar
 • Skrämmer dig
 • Hotar dig
 • Slår dig eller gör illa dig
 • Lägger skulden på dig

Om du upplever du känner igen fler än tre varningstecken är du varmt välkommen att ringa oss för rådgivning och stöd. Var rädd om dig!

Varmt välkommen att kontakta oss på stod@nationellkvinnojour.se 

eller jourtelefon: 076 034 26 56

Exit mobile version