Hoppa till innehåll

Tjänster

Önskar ni boka eller köpa en av våra tjänster är ni välkomna med förfrågan om offert i formuläret så kontaktar vi er inom kort. Alternativt mejla oss: info@nationellkvinnojour.se

  Denna sidan är under utveckling.

  Föreläsning, workshop, panelsamtal

  Vi delar gärna med oss av våra kunskaper om målgruppen och dess utsatthet. Ni kan boka oss för föreläsningar, panelsamtal eller workshops. 

  I våra presentationer utgår vi från de erfarenheter som vi tagit del av genom kvinnojouren på teckenspråk och från den forskning som finns på området. Vi är vana vid att prata inför olika målgrupper såsom skolelever, socialtjänst, polis, vårdpersonal, universitetsstudenter, andra kvinnojourer, fritidsgårdar och allmänheten. Vi anpassar vårt deltagande efter målgruppen och efter eventuella önskemål från er sida. Vårt medverkande är möjlig med teckenspråkstolkar som arrangören står för. Vårt deltagande sker alltid på teckenspråk och om tolkar behövs så bekostas det av arrangören. 

  Vi genomför även digitala föreläsningar/utbildningar. Det kan vara både kortare presentationer till längre föreläsningar på 2 timmar. 

  Kostnad för våra presentationer och föreläsningar

  30 minuter + frågestund 4000 kronor + moms
  1 timme + frågestund 8000 kronor + moms
  2 timmar (inkl 1 paus) + frågestund 12 000 kronor + moms

  Om ni vill boka går det bra att göra en bokningsförfrågan via formuläret här bredvid. Ju mer information vi får från er, desto lättare är det för oss att se om vi kan komma. Ange gärna konkreta förslag på tid och datum. 

  Vår organisation drivs ideellt så vårt deltagande beror på om vi har någon volontär som har möjlighet att delta. Vår främsta prioritet är att hjälpa de utsatta. 

  Vi erbjuder information om
  • Teckenspråk (svenskt teckenspråk, internationella tecken och taktilt teckenspråk)
  • Dövkultur (levnadssätt, synsätt, erfarenheter, kunskaper och normer som tillsammans med teckenspråket blir grunden för dövkultur)
  • Våld i nära relationer kopplat till funktionsnedsättning och språk
  • Bemötande av våldsutsatta kvinnor i krissituationer och kvinnor som befinner sig i underläge.
  • Olika samtalsmetoder för målgruppen

  Vi kan besöka era verksamheter och stötta genom stödsamtal, terapi, krissamtal m.m.

  Vår kompetens är till nytta för er

  • Socionomer
  • Kuratorer 
  • Undersköterskor
  • Erfarenhet av arbete med kvinnojour
  • Traumahantering och återhämtning
  • Motiverande samtal (MI)
  • ART-samtal
  • NPF-diagnoskunskap 
  • 20 års erfarenhet av arbete inom området funktionsnedsättning. 

  Använd oss och vår kompetens idag.

  Exit mobile version