Site icon Nationell Kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT

Teckenspråkigt skyddat boende

Teckenspråkigt skyddat boende

Information om skyddsboendet

Den 1 december 2021 öppnades Sveriges allra första skyddade boende för döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor samt icke-binära. Boendet enda platsen i Sverige idag som erbjuder personal som är teckenspråkiga, har djupgående kunskaper om målgruppen, språk, kultur, identitet och hjälpmedel. Detta boende ansvaras av Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk som är en ideell, och icke vinstdrivande förening.

Vid frågor om placeringar kontakta: skyddathus@nationellkvinnojour.se

Vid övriga frågor kontakta: Info@nationellkvinnojour.se

Exit mobile version