Hoppa till innehåll

Stöd i kontakt med myndigheter

Vi kan erbjuda dig stöd i kontakt med olika myndigheter som till exempel polis, kriminalvård, psykiatri, socialtjänst, försäkringskassa, migrationsverket m.fl. Vi kan följa  med dig till den myndigheten du ska besöka och stötta dig under mötet. Vi kan också hjälpa dig med att översätta brev från olika myndigheter eller skriva en ansökan. 

Skriv till oss i kontaktformuläret härnedan, Instagram eller via Messenger på vår Facebooksida. Du kommer att få ett svar av en kurator kommer sedan att kontakta dig. Kontakten sker via SMS, Facetime/Skype eller det som passar dig bäst.