Site icon Nationell Kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT

Om oss

Om oss

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT, är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningen uppkom under (eller som en följd av) #metoo-rörelsen 2017 och #slådövörattill. Uppropet hade stor genomslagskraft hos vår målgrupp döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt. 

Exit mobile version