Hoppa till innehåll

Myndigheter

NKJT har ett eget skyddat boende som erbjuder våldsutsatta kvinnor och medföljande barn trygghet och skydd i en teckenspråkig miljö.
NKJT erbjuder utbildningar till myndigheter om bemötande med
döva, dövblinda och hörselskadade barn, kvinnor och icke-binära.

Exit mobile version