Få stöd

STÖDSAMTAL FÖR DIG SOM ÄR KVINNA/TJEJ FRÅN 15 ÅR OCH UPPÅT

Om du mår dåligt och är i behov av stödsamtal eller rådgivning kan du kontakta oss på E-post, Instagram eller Facebook.

E-post: stod@nationellkvinnojour.se 

Instagram: @kvinnojourennkjt

Facebook: https://www.facebook.com/jourteckensprak/ 

Vid behov kan vi också hjälpa dig med kontakter i din hemkommun för att få hjälp och stöd. Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med polis och andra myndigheter.