Hoppa till innehåll

Få stöd

Stödsamtal för dig som är kvinna/tjej från 15 år och uppåt.

Om du mår dåligt och är i behov av stödsamtal eller rådgivning kan du kontakta oss på E-post, Instagram, Messenger eller mobil.

Vid behov kan vi också hjälpa dig med kontakter i din hemkommun för att få hjälp och stöd. Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med polis och andra myndigheter.

Mejl: stod@nationellkvinnojour.se 

Digitala jourens öppettider:

Måndag: 11:00 – 13:00

Torsdag: 19:00 – 21:00

Här är en guide på hur vår digitala jour funkar. Undertextning finns.

Vad gäller om du ringer till vår digitala jour? 

När du ringer till vår digitala jour via hemsidan eller zoom-länk kommer du få prata med en jourperson som har kunskap och vana att ta emot samtal som berör våld i nära relation eller våld mot HBTQI personer eller hedersrelaterat våld och förtryck samt mäns våld mot kvinnor och barn. Vi har livslångt tystnadsplikt. Du behöver inte vara medlem hos oss för att söka hjälp. Vi pratar med alla som behöver stöd och hjälp. 

Vi som svarar kommer att ställa en del standardfrågor som vi ställer till alla som ringer. Vi kommer att be dig beskriva vad är det som gör att du ringer till oss. Utifrån dina svar gör vi en bedömning hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Vi utför inte någon stödbehandling vid första samtalet men vi kan ge stöd och rådgivning och om så du önskar kan vi ta emot dig för fortsatt stöd i din situation. 

Jourpersoner är inte samma personer som sitter i styrelsen och styrelsen får ingen information om vilka som ringt in för stöd utan endast får ta del av statistik som redovisas i timmar och region för att kunna se om ekonomiska medel behöver avsättas för arbetet med utvidgat uppsökande stödverksamhet i de regioner kvinnojouren inte når.

Varmt välkommen att kontakta oss på mejl, instagram och messenger/Facebook.

Ta hand om dig 🙏💜