Hoppa till innehåll

Enkät: Sexuellt övergrepp i barndomen

NKJT gör en enkätstudie för att få en ungefärlig uppfattning hur stödet har sett ut för målgruppen som blivit utsatta för sexuellt övergrepp i barndomen. 

Vad betyder sexuellt övergrepp i barndomen?
Det betyder att du kan tex ha blivit våldtagen i tonåren som engångsupplevelse eller blivit utsatt för upprepade övergrepp av närstående eller personer i förskola/skola etc. under barndomen. Endast personer över 18 år som har upplevt sexuellt övergrepp kan svara på enkäten.

Alla kan svara på enkäten – det gäller kvinnor, män och icke-binära personer. Målgruppen för enkäten är döva, hörselskadade, har dövblindhet och CODA. Svaren i enkäten kan inte spåras till dig, utan du är helt anonym när du svarar på formuläret. Vi kommer att presentera resultatet på grupp-nivå.

Varför gör NKJT detta?
Det finns inga studier idag för och av målgruppen därför gör NKJT en kartläggning genom enkätstudien som blir grund till vårt fortsatta arbete med att utvidga vår stödverksamhet och söka finansiering till stödverksamheten i form av personella resurser. Vi kommer att presentera en rapport av enkätstudien under november 2022. 

Om du svarar på enkäten och blir påmind om din egen upplevelse är du varmt välkommen till vår stödverksamhet, antingen genom att boka tid på stod@nationellkvinnojour.se eller telefonnummer 0760 34 26 56. Var rädd om dig! 

Exit mobile version