Hoppa till innehåll

Digital medlemskurs nov/dec 2022

Nu erbjuder vi en grundkurs om våld i nära relationer. Kursen är till för dig som vill utöka dina kunskaper om våld och våld i nära relationer. Den här kursen har inte samma grund som NKJTs volontärprogram. Kursen är inte heller ett gruppsamtal baserade på egna tidigare upplevelser.

Kursens innehåll

Med kursen får medlemmar kunskap om våld i nära relationer där vi fördjupar oss i fysiskt våld, psykiskt våld och ekonomiskt våld och andra våldsformer. Vi skickar ut före träffarna förberedande material som kan bestå av texter eller videoklipp och vi har diskussion efteråt.

Efter kursens avslut ska du känna till olika begrepp, få verktyg hur man kan formulera sina frågor om man vill fråga någon vän eller närstående om du har dina misstankar är utsatt. Och hur man bemöter en person som delar med sig sina problem eller våldsutsatthet utan att förminska eller byta ämne. 

Tid och datum

Det blir 3 tillfällen, två olika tider samma veckodag. Välj dagtid eller kvällstid!

Dagtid 13:00-14:30
Måndag 28 november 
Måndag 5 december 
Måndag 12 december 

Kvällstid 18:00-19:30
Måndag 28 november 
Måndag 5 december
Måndag 12 december

ZOOM
Medlemskursen sker via ZOOM. 

Anmälan

Kursen är kostnadsfritt, endast för NKJT:s medlemmar. OBS! Begränsade platser – Max 6 deltagare per kursgrupp. 

Kursen sker på svenskt teckenspråk. 

Anmälan görs till NKJT:s email info@nationellkvinnojour.se 
Glöm inte uppge vilken grupp du vill delta (dag eller kväll) och ditt emailadress senast Onsdag den 23 november.

Välkomna och väl mött! / Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk
Kursens upplägg

Måndag 28 november 13:00-14:30 & 18:00-19:30

Definiering av våld
Denna träff börjar vi med att prata om hur vi uppfattar våld och sen guidar Anette igenom olika våldsområden. Vi kommer att prata om vad är fysiskt våld, psykiskt våld och ekonomiskt våld med mera? Vad innebär det? Hur ser det ut? Hur fungerar det? Finns det överallt eller bara i vissa utsatta områden? Våldet finns i olika form, sätt och uttryck. 

Måndag 5 december 13:00-14:30 & 18:00-19:30

”Varför lämnar hon inte honom?”
Den här träffen inleds med att vi ser på en kort film om normaliseringsprocessen och därefter guidar Anette de utmaningar och svårigheter kring beslutet att lämna och andra faktorer som kan påverka. Vad kan vi göra? Vad är orosanmälan? Hur fungerar den? Hur vågar man ställa den där svåra frågan? Hur kan man erbjuda sitt stöd? Vad finns det för varningstecken? 

Måndag 12 december 13:00-14:30 & 18:00-19:30

Tystnadskultur, Civilkurage
Vi börjar med en kort beskrivning på vad tystnadskultur är för någonting och diskuterar kring detta. Frågan om civilkurage bakas in i detta ämne.  Vi kastar in frågan ”Hur kan vi förhålla oss till det?” och även ”Hur kan vi bemöta det?” (indirekt sätt på att fråga vad vi kan göra åt det). Minoriteter är en grupp där tystnadskulturen kan vara väldigt stark och gå i generationer till generationer. Hur kan vi förhålla oss till varandra i en minoritetsgrupp?

Utvärdering av digitala kursen.

Exit mobile version