Hoppa till innehåll

Pressmeddelande 16 september 2023

Sveriges Dövas Ungdomsförbund överlåter Barn- och ungdomsjouren på teckenspråk till Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk den 1 januari 2024  

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF har haft ansvar för Barn- och ungdomsjouren på teckenspråk, BOUJT sen starten 2017 och efter avslutat arvsfondsprojekt har ungdomsförbundet fortsatt kämpa för jourens överlevnad med hjälp av extern finansiering bland annat av World Childhood Foundation.  

Ungdomsförbundet är inte berättigat att söka statligt stöd för BOUJT:s jourverksamhet då det inte är reglerat i ungdomsförbundets ändamål och stadgar för att få bidrag tillhörande jourverksamheter.   

Efter sex år hos ungdomsförbundet är det nu tid för att lämna över verksamheten till kvinnojouren som idag driver sin jourverksamhet med statligt stöd. Med Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT som huvudman finns det stora utvecklingsmöjligheter för barn- och ungdomsjouren att fortsatt erbjuda joursamtal på teckenspråk.  

– Vi är övertygad om att bytet av huvudman kommer att stärka och stabilisera barn- och ungdomsjouren framöver, säger Julia Grahn som är förbundsordförande för SDUF.  

BOUJT kommer att drivas som en egen enhet hos NKJT. BOUJT:s logga, hemsida, syssnare och tider för jourverksamhet kommer att kvarstå efter årsskiftet. Stödsökande som söker kontakt hos BOUJT kommer inte märka någon förändring.   

– Vi tycker den här verksamheten är viktig och vi ser fram emot att få driva och utveckla Barn- och ungdomsjouren på teckenspråk under vår flagg, kommenterar ordföranden Camilla Lindahl för kvinnojouren.  

För ytterligare information, kontakta gärna:   

Camilla Lindahl, ordförande Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk
Camilla.lindahl@nationellkvinnojour.se 

Julia Grahn, förbundsordförande Sveriges Dövas Ungdomsförbund  
Julia.grahn@sduf.se 

Johanna Treffenberg, ekonomi- och personaladministratör Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk 
johanna@nationellkvinnojour.se   
Mobil: 073 513 33 09 (endast sms)