Hoppa till innehåll

Ett öppet brev till Åsa Lindhagen, Socialstyrelsen och Jämtställdhetsmyndigheten gällande dagens presskonferens om utsattheten.

Det är ingen hemlighet att kvinnor med funktionsnedsättning är en grupp som är väldigt utsatta för våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. 
Det gör oss djupt bekymrade att denna grupp inte alls nämns när jämställdhetsminister Åsa Lindhagen höll presskonferens, idag torsdagen den 30 april, tillsammans med Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten. 

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk bildades 10 november 2019, vi är ett samlat kompetenscenter för att stödja utsatta kvinnor som är döva, har en hörselskada eller har dövblindhet.

Vår ambition för framtiden är att stödja myndigheter som möter kvinnor i sin verksamhet genom att erbjuda särskilda utbildningar. Våra resurser och den kompetens föreningen har står till förfogande för de myndigheter som behöver specialkompetens. 

Särskilt tre faktorer påverkar kvinnor med funktionsnedsättnings utsatthet. Beroendet, osynligheten och sårbarheten. Detta gör gruppen särskilt utsatt. Dessa faktorer återkommer i våra samtal med kvinnor som är döva, har en hörselskada eller har dövblindhet.

När Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk bilades i november 2019 möttes vi av en våg av förfrågningar från kvinnor som sökte stöd. Detta har försvårat vårt arbete med att bygga upp och organisationsutveckla föreningen då föreningen inte har resurser för att hantera detta i kombination med en stor mängd förfrågningar från utsatta kvinnor.

Dagens presskonferens med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen som bland annat aviserar att det kommer att delas ut 100 miljoner till kvinnojourer, det välkomnar vi. Vi vet att behovet är stort hos våra medsystrar som inte har en funktionsnedsättning. Men inte ett ord nämns om kvinnor med funktionsnedsättning specifikt. Vi undrar varför?

Funktionshinderpolitik får inte vara en fråga som fastnar hos socialdepartementet utan den behöver implementeras i hela politiska systemet. 

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk måste inkluderas i det här stora arbetet för att fånga upp kvinnorna som faller mellan stolarna – kvinnorna som är döva, har hörselskada eller har dövblindhet. Bjud in oss till det kommande arbetet!

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråks styrelse genom Mia Modig, ordförande
http://www.nkjt.se 

Kontaktuppgifter:
mariasofia.modig@gmail.com
0735092965 (sms)

Exit mobile version